En passion för att skapa utemiljö

Företaget drivs av Claes Nilander som med sin stora erfarenhet startat och drivit upp Creab och Carlskrona Transport och Anläggning och nu även Nilanders Mark & Maskin. Alla inom markanläggning och fastighetsskötsel. Kontakta oss om ni önskar veta mer.

Lång erfarenhet

Med dryga 30 års erfarenhet i branschen kan Ni lugnt anförtro Er till oss.

Stort utbud av tjänster

Stenläggning, markanläggning, grönytor, dräneringar, gräv, schakt och mycket annat.

Kvalité

Alla våra uppdrag utförs med kvalitén i fokus.

Vi hjälper dig med

  • Stenläggning
  • Pool
  • Altan

  • Markarbeten
  • Planteringar
  • Grönytor